Onze certificaten

Bij iStorm Projects hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De veiligheid en gezondheid van onze professionals zijn van groot belang. We zijn betrokken bij het beheersen van risico’s die onze medewerkers lopen in hun werkomgeving. Om ons daarin te ondersteunen, werkt Select Projects in België en Nederland sinds 2015 volgens OHSAS 18001.

In België zijn we door de Belgische beroepsvereniging Federgon erkend als Certified Member Projectsourcing. Deze erkenning biedt garanties over de juiste toepassing van de regelgevingen en onderstreept het voortdurende streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Zo komen, onder meer, volgende thema’s aan bod: knowhow en beroepsbekwaamheid, aanvaarding en uitvoering van de opdracht, vertrouwelijkheid, ethisch ondernemen, burgerlijke aansprakelijkheid.