Cyber Security

In een wereld waar globalisatie, digitalisering en cloud services gebruikelijk zijn, zorgen iSTORM Projectmedewerkers ervoor dat onze klanten weerstand kunnen bieden bij actuele veiligheidsvragen door het identificeren van lacunes en het uitdenken van oplossingen. 

Van Security Engineers tot DPO's

Onze experts van “Cyber Security” zijn van vele markten thuis en helpen klanten met het implementeren van beveiligingsoplossingen, het definiëren van een GDPR-compatibel databesturingsbeleid, het opzetten van IAM-tools en het uitwerken van een transversale "Enterprise Security Architecture". 

Onze consultants hebben expertise als:

  • Security Engineers
  • Ethical hackers
  • Enterprise Security Architects (SABSA)
  • Data Protection Officers
  • Chief Information Security Officers