Data Warehouse Developer

BrusselIConsulting

Description de fonction

Volgende taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de Data Warehouse Developer:

  • Verzamelen van analytische en rapporteringsvereisten in workshops en deze vertalen naar een functionele en data analyse.
  • Voorstellen en duiden van vereisten aan de hand van mock-ups van rapporten en data extracten.
  • Ontwerpen van data marts.
  • Ontwikkelen van op data mart gebaseerde OLAP cubes.
  • Schrijven van MDX statements om data uit OLAP kubussen te extraheren en transformeren.
  • Ontwikkelen van de structuren, data sets, parameters, interactiviteit van rapporten.
  • Uitvoeren van unit –en integratietesten; opstellen en begeleiden van acceptatietesten.
  • Schrijven van technische –en gebruikersdocumentatie.
  • Ondersteuning bieden bij vragen van eindgebruikers.
Data Warehouse Developer Informations offres d'emploi
68986
TI - Analytique
Project Sourcing
Quel est mon itinéraire ?